InswikiInswiki

Instagram Online Web Viewer

en

#تیم • Discover images about تیم in Instagram

Browse images about #تیم. Explore recent medias tagged with تیم from real instagram users and share them

Discover esfand_ki's Instagram #اکنون، بعد از #گذشت ۲۸ ساعت از #اتش سوزی #ساختمان #پلاسکو در #تهران، هیچ خبری از حبس شدگان نیست.
حالا که بیشتر از ۲۸ ساعت از شروع #حریق در ساختمان پلاسکو میگذرد، #خبر های #تلخ همچنان ادامه دارد:
مرگ اتشنشان #ولی_منجیری_محمد و #علی_امینی و #بهنام_میرزاخانی تایید شد
و محل دو آتشنشان حبس شده مشخص شد اما هنوز امکان دسترسی به انها امکان پذیر نشده.
پلیس مانع حضور تمامی افراد در محلحادثه میشود 
ممنوعیت عبور و مرور هم در اطراف محل حادثه اعمال میشود 
تیم های #هوایی و #زمینی #هلال_احمر در محل مستقر شده اند
تیم های #حمایت_روانی برای خانواده #آتشنشانان در محل مستقر شده اند
#تیم #پزشکی_قانونی #تهران نیز در #محل #حادثه #مستقر است
اواربرداری ها همچنان ادامه دارد و دو #تونل #حفر شده نتیجه ایی بدنبال نداشتند.
از ۳۳نفر بستری شده در بیمارستان تنها ۵نفر هنوز بستری هستند
🔴 #اسامی بستری در بیمارستان:

۱- فخرالدین گودرزی (پارس) – ۳۸ ساله 
۲- امیر مهدیانی (کسری) – ۵۰ ساله – بخش جراحی – مولتیپل تروما
۳- بهروز اجاقی (امیر اعلم) – ۴۷ ساله - بخش اورژانس - بیمارستان
🔸#فوتی : (بهنام میرزاخانی – بیمارستان مطهری) ۶۵ درصد سوختگی – ۰۶:۴۵ صبح فوت 1431817112150564183_1482250864

#اکنون، بعد از #گذشت۲۸ ساعت از #اتشسوزی #ساختمان #پلاسکودر #تهران، هیچ خبری از حبس شدگان نیست. حالا که بیشتر از ۲۸ ساعت از شروع #حریقدر ساختمان پلاسکو میگذرد، #خبرهای #تلخهمچنان ادامه دارد: مرگ اتشنشان #ولی_منجیری_محمد و #علی_امینی و #بهنام_میرزاخانی تایید شد و محل دو آتشنشان حبس شده مشخص شد اما هنوز امکان دسترسی به انها امکان پذیر نشده. پلیس مانع حضور تمامی افراد در محلحادثه میشود ممنوعیت عبور و مرور هم در اطراف محل حادثه اعمال میشود تیم های #هواییو #زمینی #هلال_احمردر محل مستقر شده اند تیم های #حمایت_روانیبرای خانواده #آتشنشاناندر محل مستقر شده اند #تیم #پزشکی_قانونی #تهراننیز در #محل #حادثه #مستقراست اواربرداری ها همچنان ادامه دارد و دو #تونل #حفرشده نتیجه ایی بدنبال نداشتند. از ۳۳نفر بستری شده در بیمارستان تنها ۵نفر هنوز بستری هستند 🔴 #اسامیبستری در بیمارستان: ۱- فخرالدین گودرزی (پارس) – ۳۸ ساله ۲- امیر مهدیانی (کسری) – ۵۰ ساله – بخش جراحی – مولتیپل تروما ۳- بهروز اجاقی (امیر اعلم) – ۴۷ ساله - بخش اورژانس - بیمارستان 🔸 #فوتی: (بهنام میرزاخانی – بیمارستان مطهری) ۶۵ درصد سوختگی – ۰۶:۴۵ صبح فوت

Share 0 5

Advertisement

Discover mixma3ter's Instagram .
﷽
.
#آزادی از #زندگی مهم تر است
.
یکی از بهترین فیلم هایی که تا به حال دیده ام #easy_rider است که در آن #Peter_Fonda #Dennis_Hopper و #Jack_Nicholson نقش آفرینی کرده اند. 
در یکی از صحنه ها، دقیقا قبل از اینکه جک نیکلسون کشته شود با دنیس هوپر از آزادی حرف میزند.
.
فکر میکنم خوب باشد گفت و گویی از آنها را در اینجا بیاورم چون دقیقا دلایلی را بیان میکند که من برای کارآفرین شدن دارم. من میخواستم کارآفرین شوم که آزاد باشم. برای من آزادی از زندگی مهم تر است.
.

در این صحنه هر سه نفر را پس از اینکه عده ای آنها را از شهر بیرون کرده اند و اذیتشان کرده اند میبینیم، کنار مردابی نشسته و مشغول صحبت هستند.
.

دنیس هوپر: آنها ترسیده اند. 
جک نیکلسون: نه آنها از تو نمیترسند، بلکه از چیزی میترسند که باعث میشوی به یاد بیاورند. 
دنیس: ما فقط گفتیم میخواهیم موهایمان را کوتاه کنیم! 
جک: نه، تو به آنها #آزادی را نشان دادی. 
دنیس: مگر آزادی چه اشکالی دارد؟ همه بحث ها هم بر سر آزادی است.
.

جک : اوه بله. درسته، ولی حرف زدن از آزادی با داشتن آن دو مقوله متفاوت است. منظورم این است که وقتی #اسیر قوانین #تحمیلی باشی آزاmarketing
ر سختی است. البته هیچ وقت سعی نکن به کسی بفهمانی آزاد نیست، چون آن وقت چند نفر را میکشد یا آزاد میکند تا به تو ثابت کند که آزاد است. آن وقت دائما در مورد آزادی فردی با تو حرف میزند. ولی انسان ها هروقت آزادی را میبینند وحشت زده می شوند.
.

دنیس : خوب اگه اینطور باشد که دیگر ترس هدایتشان نمیکند. .
جک : وقتی اینطور باشد خطرناک میشوند.
.

درست پس از این صحنه افراد به آنها حمله میکنند. نیکلسون کشته میشود، فوندا و هوپر هم فرار میکنند و نهایتا آنها هم کشته میشوند، البته نه به دست این افراد بلکه به دست عده ای دیگر که فلسفه فکریشان مانند ساکنین شهر قبلی است. .
اگر چه این فیلم پیام های متفاوتی دارد، اما پیامش برای من و بعضی از شما این است که، باید #شجاعت را در راه آزادی به کار برد.
.

دریافت فرم درخواست همکاری 👇
00 98 933 7979724
پارسافر
.
ورود به پیج کمپانی 👇
@pisc.iri

#نتورک_مارکتینگ
#مدیریت 
#کارمندی 
#کارآفرینی 
#تیم 
#تجارت 
#افزایش_سرمایه 
#mlm
#nm
#networkmarketing
#network_marketing
#movie 1431799640835064128_1708928515

. ﷽ . #آزادیاز #زندگیمهم تر است . یکی از بهترین فیلم هایی که تا به حال دیده ام #easy_riderاست که در آن #peter_fonda #dennis_hopperو #jack_nicholsonنقش آفرینی کرده اند. در یکی از صحنه ها، دقیقا قبل از اینکه جک نیکلسون کشته شود با دنیس هوپر از آزادی حرف میزند. . فکر میکنم خوب باشد گفت و گویی از آنها را در اینجا بیاورم چون دقیقا دلایلی را بیان میکند که من برای کارآفرین شدن دارم. من میخواستم کارآفرین شوم که آزاد باشم. برای من آزادی از زندگی مهم تر است. . در این صحنه هر سه نفر را پس از اینکه عده ای آنها را از شهر بیرون کرده اند و اذیتشان کرده اند میبینیم، کنار مردابی نشسته و مشغول صحبت هستند. . دنیس هوپر: آنها ترسیده اند. جک نیکلسون: نه آنها از تو نمیترسند، بلکه از چیزی میترسند که باعث میشوی به یاد بیاورند. دنیس: ما فقط گفتیم میخواهیم موهایمان را کوتاه کنیم! جک: نه، تو به آنها #آزادیرا نشان دادی. دنیس: مگر آزادی چه اشکالی دارد؟ همه بحث ها هم بر سر آزادی است. . جک : اوه بله. درسته، ولی حرف زدن از آزادی با داشتن آن دو مقوله متفاوت است. منظورم این است که وقتی #اسیرقوانین #تحمیلیباشی آزاmarketing ر سختی است. البته هیچ وقت سعی نکن به کسی بفهمانی آزاد نیست، چون آن وقت چند نفر را میکشد یا آزاد میکند تا به تو ثابت کند که آزاد است. آن وقت دائما در مورد آزادی فردی با تو حرف میزند. ولی انسان ها هروقت آزادی را میبینند وحشت زده می شوند. . دنیس : خوب اگه اینطور باشد که دیگر ترس هدایتشان نمیکند. . جک : وقتی اینطور باشد خطرناک میشوند. . درست پس از این صحنه افراد به آنها حمله میکنند. نیکلسون کشته میشود، فوندا و هوپر هم فرار میکنند و نهایتا آنها هم کشته میشوند، البته نه به دست این افراد بلکه به دست عده ای دیگر که فلسفه فکریشان مانند ساکنین شهر قبلی است. . اگر چه این فیلم پیام های متفاوتی دارد، اما پیامش برای من و بعضی از شما این است که، باید #شجاعترا در راه آزادی به کار برد. . دریافت فرم درخواست همکاری 👇 00 98 933 7979724 پارسافر . ورود به پیج کمپانی 👇 @pisc.iri #نتورک_مارکتینگ #مدیریت #کارمندی #کارآفرینی #تیم #تجارت #افزایش_سرمایه #mlm #nm #networkmarketing #network_marketing #movie

Share 1 15

Advertisement

Discover hosseinm9373's Instagram #پرسپولیس#سروره#استقلاله#تیم اول پایتخت# عشق آقا کمال 😍😍😍😍😍 1431779458699782800_3029787473

#پرسپولیس#سروره#استقلاله#تیم اول پایتخت # عشق آقا کمال 😍😍😍😍😍

Share 2 103

Advertisement

Discover fcbarcaboy's Instagram The team
 keep calm & fcbarcaboy
اول تسلیت بابت فاجعه پلاسکو حادثه بسیار تلخی بود برای همه ایران و ایرانی ♥♥
هرچی مربوط به بارسا باشه پست میکنم منهای فوتبال
سلام. 
صبح بخیر .
#پسربارسایی
#بارسا
#پلاسکو
#تیم
۹۵/۱۱/۱ 1431750843682860030_1694003389

The team keep calm & fcbarcaboy اول تسلیت بابت فاجعه پلاسکو حادثه بسیار تلخی بود برای همه ایران و ایرانی ♥♥ هرچی مربوط به بارسا باشه پست میکنم منهای فوتبال سلام. صبح بخیر . #پسربارسایی #بارسا #پلاسکو #تیم ۹۵/۱۱/۱

Share 16 711
Discover k1actionrezaeiifan's Instagram .
****بدلکاران نقابدار👽کیوان رضایی***@keyvanrezaeeaction
سریال: بازگشت...
اپیزود :اول
کارگردان: جناب آقای امیرحسین ماکویی @amirhossein_makouei

صحنه اکشن: تصادف باماشین (پرشیا)بدل بازیگر خانم "مونا نوبتی" @inana_68

Editor:@nahid_nrr7816
ضبط: پنج شنبه ۲۱ مرداد ۹۵
#بدلکاران #استاد #کیوان #رضایی #سرپرست #تیم #اکشن #بدلکاران_نقابدار #حرفه_ای
#بدلکاران_ایران
#کیوان_رضایی #طراح و #مجری #صحنه_های #اکشن #سینما و #تلویزیون #بازیگر #فیلم #سریال 
#keyvan #badalkaran #badalkari #neghabdar_stuntman #stuntman #actor #action #cinema & #tv #film #accident
‌ 1431734795344097261_2287038822

. ****بدلکاران نقابدار👽کیوان رضایی***@keyvanrezaeeaction سریال: بازگشت... اپیزود :اول کارگردان: جناب آقای امیرحسین ماکویی @amirhossein_makouei صحنه اکشن: تصادف باماشین (پرشیا)بدل بازیگر خانم "مونا نوبتی" @inana_68 Editor:@nahid_nrr7816 ضبط: پنج شنبه ۲۱ مرداد ۹۵ #بدلکاران #استاد #کیوان #رضایی #سرپرست #تیم #اکشن #بدلکاران_نقابدار #حرفه_ای #بدلکاران_ایران #کیوان_رضایی #طراحو #مجری #صحنه_های #اکشن #سینماو #تلویزیون #بازیگر #فیلم #سریال #keyvan #badalkaran #badalkari #neghabdar_stuntman #stuntman #actor #action #cinema& #tv #film #accident ‌

Share 0 72
Discover mehdi_sedighy's Instagram حامد بحیرایی و علی خسروی از #بازیکنان #تیم #فوتبال #فولاد مبارکه #سپاهان# در #کلینیک# فیزیوتراپی# ایرانیان# 1429612175336828575_1754758885

حامد بحیرایی و علی خسروی از #بازیکنان #تیم #فوتبال #فولادمبارکه #سپاهان# در #کلینیک# فیزیوتراپی # ایرانیان #

Share 14 184
Discover omid51ahmadi's Instagram how to fight with an opponent with left guard?!!
روش مبارزه با حریف چپ گارد.توسط مرد پر افتخار بوکس ایران علی مظاهری 👑 قهرمان آسیا و بازی های آسیایی و پرچم دار المپیک لندن 🚩 
@alimazaheri.boxing
#Asia #boxingness #Boxing #K1 #Martialarts #Muaythai #Thaiboxing #Iran #Tehran #champion #fitness #Bodybuilding #bestfirends #Fighters #varzesh3 #Kichboxing #Wako #تیم #ملی #بوکس #ایران #مجموعه #انقلاب 1431708288692748086_1489505285

how to fight with an opponent with left guard?!! روش مبارزه با حریف چپ گارد.توسط مرد پر افتخار بوکس ایران علی مظاهری 👑 قهرمان آسیا و بازی های آسیایی و پرچم دار المپیک لندن 🚩 @alimazaheri.boxing #asia #boxingness #boxing #k1 #martialarts #muaythai #thaiboxing #iran #tehran #champion #fitness #bodybuilding #bestfirends #fighters #varzesh3 #kichboxing #wako #تیم #ملی #بوکس #ایران #مجموعه #انقلاب

Share 10 276
Discover esfand_ki's Instagram #فوری/#حضور #سگ های زنده یاب در محل #حادثه 
همچنان #عملیات #نجات #بازماندگان و #تخیله آوار ادامه دارد و #تیم #تشخیص #هویت #نهاجا هم برای تشخیص هویت #اجساد در محل #مستقر شده. 1431429691051247670_1482250864

#فوری/ #حضور #سگهای زنده یاب در محل #حادثه همچنان #عملیات #نجات #بازماندگانو #تخیلهآوار ادامه دارد و #تیم #تشخیص #هویت #نهاجاهم برای تشخیص هویت #اجساددر محل #مستقرشده.

Share 0 38
Discover nvidr's Instagram #اکیپمون✌
جای همه ی کسایی که جاشون خالی بود...خالی...
..
..
..
..پی نوشت : خسته نباشید #تیم ..
#تاتر_کرمانشاه #تأتر_کرمانشاه 
#شب_تیره #شب_تیره_ابر 
#تاتر #تأتر #اقوام_ایرانی #اقوام # 1431422734730449286_2790895710

#اکیپمون✌ جای همه ی کسایی که جاشون خالی بود...خالی... .. .. .. ..پی نوشت : خسته نباشید #تیم .. #تاتر_کرمانشاه #تأتر_کرمانشاه #شب_تیره #شب_تیره_ابر #تاتر #تأتر #اقوام_ایرانی #اقوام #

Share 9 464
Discover havadaran_esteghlal_ahvaz's Instagram #شیران جنوب ایران استقلال اهواز#تیم محبوب مردم اهواز تو دل برو نسل سی وچهل وپنجاه و شصت خوزستانیها $# جام نقش جهان اصفهان سال هفتاد چهار # 1431401280386952537_3432569662

#شیرانجنوب ایران استقلال اهواز #تیم محبوب مردم اهواز تو دل برو نسل سی وچهل وپنجاه و شصت خوزستانیها $ # جام نقش جهان اصفهان سال هفتاد چهار #

Share 2 122
Discover alirezaa_tajer's Instagram یکی از بهترین تجربه های آموزشی در تمام طول زندگیم بدون شک اولین کارگاه تکنیکال بازاریابی چند سطحی در آکادمی بین المللی نگرش مثبت بود ، امروز افتخار دانش آموزی استاد عزیز محمود پور آزاد که دوره تخصصی EFT رو آموزش و تمرین دادن داشتم ، که واقعا درهای جدیدی از زندگی به روم باز شد ، و یه سورپرایز فوق العاده حضور جناب اقای مهراب صدوقیان زاده که واقعا عالی بود ،
#بیز#هخامنش#نت#نتورک#م ال م#بازاریابی#بازاریابی شبکه ای#فروش#تصاعد#تیم ورک#دلورک#زندگی حرفهای#تلاش#تجربه#استقامت#پیروزی#موفقیت#نتورک مارکتینگ#مارکتینگ#نتورک قانونی#نتورک ایرانی#فروش مستقیم#تجربه#پول#ثروت#هدف#ویژن#تعهد#ایمان#باور#دانشکده کسب و کار#رابرت کیوساکی# 1431396682121463342_2157262498

یکی از بهترین تجربه های آموزشی در تمام طول زندگیم بدون شک اولین کارگاه تکنیکال بازاریابی چند سطحی در آکادمی بین المللی نگرش مثبت بود ، امروز افتخار دانش آموزی استاد عزیز محمود پور آزاد که دوره تخصصی EFT رو آموزش و تمرین دادن داشتم ، که واقعا درهای جدیدی از زندگی به روم باز شد ، و یه سورپرایز فوق العاده حضور جناب اقای مهراب صدوقیان زاده که واقعا عالی بود ، #بیز#هخامنش#نت#نتورکال م #بازاریابی#بازاریابیشبکه ای #فروش#تصاعد#تیم ورک #دلورک#زندگیحرفهای #تلاش#تجربه#استقامت#پیروزی#موفقیت#نتورکمارکتینگ #مارکتینگ#نتورکقانونی #نتورکایرانی #فروشمستقیم #تجربه#پول#ثروت#هدف#ویژن#تعهد#ایمان#باور#دانشکدهکسب و کار #رابرتکیوساکی #

Share 4 113
Discover amir_diamond's Instagram همچی تموم شد وحید دیگه بینمون نیست 
امروز اسمون هم در غم پسر عمه عزیزم گریست 
#افرود #offroad #shiraz #شیراز #تیم #team #پایان #theend 1431392388798386864_2364318300

همچی تموم شد وحید دیگه بینمون نیست امروز اسمون هم در غم پسر عمه عزیزم گریست #افرود #offroad #shiraz #شیراز #تیم #team #پایان #theend

Share 3 31
Discover kermanbalan's Instagram #ایران به سوگ نشست
#تیم کرمان بالان این فاجعه بزرگ را به هموطنان عزیز تسلیت میگوید. 1431348761988609206_1915509275

#ایرانبه سوگ نشست #تیم کرمان بالان این فاجعه بزرگ را به هموطنان عزیز تسلیت میگوید.

Share 2 90
Discover amiri77reza's Instagram یه فیلم دیگه از گروه ‌‌`توکان` تو سرمای شاهین دژ که حالمون خوب بود تا اینکه خبر ساختمان پلاسکو رو شنیدیم...
@h.a.b.d.i 
@shahinaraghi1 
@ashkan21_7
#سینما #فیلم #دوستان #اساتید #تیم #انجمن #سینمای #جوان #مستقل #کارنامه #نمایش 1431338719004915111_2099514233

یه فیلم دیگه از گروه ‌‌`توکان` تو سرمای شاهین دژ که حالمون خوب بود تا اینکه خبر ساختمان پلاسکو رو شنیدیم... @h.a.b.d.i @shahinaraghi1 @ashkan21_7 #سینما #فیلم #دوستان #اساتید #تیم #انجمن #سینمای #جوان #مستقل #کارنامه #نمایش

Share 1 58
Discover shekari1364's Instagram خاطره جالب مرتضی فنونی زاده از تیم ملی؛

راستی داستان شامپو چی بوده؟
 والا این قضیه بر میگرده به بازیهای آسیایی سئول. قبل بازی با کره جنوبی توی نیمه نهایی یه تمرینی داشتیم که بعدش رفتیم برای دوش گرفتن. آقای وطنخواه هم تاکید کرده بودن که سریع دوش بگیرید چون مرحوم پرویز خان دهداری هم خیلی روی نظم حساس بودن. آقا ما رفتیم زیر دوش آب گرم بعد از اینکه شامپو زدم هر چقدر سرم رو میشستم کف روی سرم تموم نمیشد! نگو اینور آقای پنجعلی و حاجیلو هی داشتن شامپو میریختن رو سرم. منم هر چقدر میشستم تموم نمیشد. از اون ور هم یه دفعه آقای وطنخواه اومد گفت بیاید دیگه دیر شد. من هم دیدم دیگه نمیشه کاری کرد همونجوری خودم رو خشک کردم گفتم میرم هتل دوباره سرم رو میشورم. اومدیم هتل اینقدر خسته بودم خوابم برد و صبح هم دیگه وقت نشد دوش بگیرم. رفتیم برای بازی نیمه نهایی با کره جنوبی که مستقیم هم داره پخش میشه برای تمام دنیا. طرفای دقیقه 30 بود که بارون گرفت. آقا هیچی دیگه ما سرمون شروع کرد به کف کردن. من هم هر بار بلند می شدم برای سر زدن یه دفعه کلی حباب و کف هم کنار توپ درست میشد. دیگه کاپیتانشون شاکی شد رفت داور رو صدا زد گفت این چه وضعشه ما توپ رو نمیبینیم! می گفت این دفاع ایران که سر می زنه 10 تا توپ میاد. منظورش حباب ها بود. میتونید از آقای درخشان، پنجعلی، بیانی بپرسید وسط بازی داور بهم گفت برو بیرون سرت رو بشور. کاش بشه فیلمش رو پیدا کرد، پنج دقیقه کنار زمین داشتن سر من رو میشستن. آقای دهداری هم سرش رو با افسوس تکون میداد. بعدش هرچقدر آقای دهداری گفت کار کیه منم هیچی نگفتم و گفتم که شامپو مجانی بوده منم زیاد زدم 
#فنونی زاده#تیم ملی#داستان#خاطره 1431334705165045494_1556087842

خاطره جالب مرتضی فنونی زاده از تیم ملی؛ راستی داستان شامپو چی بوده؟ والا این قضیه بر میگرده به بازیهای آسیایی سئول. قبل بازی با کره جنوبی توی نیمه نهایی یه تمرینی داشتیم که بعدش رفتیم برای دوش گرفتن. آقای وطنخواه هم تاکید کرده بودن که سریع دوش بگیرید چون مرحوم پرویز خان دهداری هم خیلی روی نظم حساس بودن. آقا ما رفتیم زیر دوش آب گرم بعد از اینکه شامپو زدم هر چقدر سرم رو میشستم کف روی سرم تموم نمیشد! نگو اینور آقای پنجعلی و حاجیلو هی داشتن شامپو میریختن رو سرم. منم هر چقدر میشستم تموم نمیشد. از اون ور هم یه دفعه آقای وطنخواه اومد گفت بیاید دیگه دیر شد. من هم دیدم دیگه نمیشه کاری کرد همونجوری خودم رو خشک کردم گفتم میرم هتل دوباره سرم رو میشورم. اومدیم هتل اینقدر خسته بودم خوابم برد و صبح هم دیگه وقت نشد دوش بگیرم. رفتیم برای بازی نیمه نهایی با کره جنوبی که مستقیم هم داره پخش میشه برای تمام دنیا. طرفای دقیقه 30 بود که بارون گرفت. آقا هیچی دیگه ما سرمون شروع کرد به کف کردن. من هم هر بار بلند می شدم برای سر زدن یه دفعه کلی حباب و کف هم کنار توپ درست میشد. دیگه کاپیتانشون شاکی شد رفت داور رو صدا زد گفت این چه وضعشه ما توپ رو نمیبینیم! می گفت این دفاع ایران که سر می زنه 10 تا توپ میاد. منظورش حباب ها بود. میتونید از آقای درخشان، پنجعلی، بیانی بپرسید وسط بازی داور بهم گفت برو بیرون سرت رو بشور. کاش بشه فیلمش رو پیدا کرد، پنج دقیقه کنار زمین داشتن سر من رو میشستن. آقای دهداری هم سرش رو با افسوس تکون میداد. بعدش هرچقدر آقای دهداری گفت کار کیه منم هیچی نگفتم و گفتم که شامپو مجانی بوده منم زیاد زدم #فنونیزاده #تیم ملی #داستان#خاطره

Share 0 183
Discover tractor1970's Instagram --
-
 اخباری: 
زمین یادگار در شأن تراکتور نیست
روی گل اول دید نداشتم
-
دروازه بان تیم تراکتورسازی گفت: در یک سال و نیمی که در تراکتور سرباز هستم واقعاً به طور حرفه‌ای زندگی کرده ام.
. --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
--
--
-- برای حمایت پیچ خودتون فقط یک کامنت کافی است .. -
- . #tractor1970 #tractor #traxtor #azerbaican #azerbijan #tabriz #football 
#تراختور_آذربایجان #تراکتورسازی #تراکتور #تراختور #آذربایجان #تبریز #فوتبال #لیگ_برتر #لیگ #بازیکن #ورزش #استادیوم #قهرمان #شامپیون #تیم #جام #ورزشگاه #مربی #سرمربی #فوتبالیست 1431301810823464780_1374311730

-- - اخباری: زمین یادگار در شأن تراکتور نیست روی گل اول دید نداشتم - دروازه بان تیم تراکتورسازی گفت: در یک سال و نیمی که در تراکتور سرباز هستم واقعاً به طور حرفه‌ای زندگی کرده ام. . -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- -- -- برای حمایت پیچ خودتون فقط یک کامنت کافی است .. - - . #tractor1970 #tractor #traxtor #azerbaican #azerbijan #tabriz #football #تراختور_آذربایجان #تراکتورسازی #تراکتور #تراختور #آذربایجان #تبریز #فوتبال #لیگ_برتر #لیگ #بازیکن #ورزش #استادیوم #قهرمان #شامپیون #تیم #جام #ورزشگاه #مربی #سرمربی #فوتبالیست

Share 22 1.85K
Load More